4th December 2022

FOLLOW US ON SOCIAL

Wikipedia wprowadziła uniwersalny kodeks postępowania, który ma na celu stworzenie globalnego standardu dla witryny i zapewnienie „zróżnicowanej, integracyjnej i dostępnej” społeczności współpracowników, kontynuując wysiłki w walce z nękaniem.

Formalny kodeks postępowania – podobnie jak wiele projektów Wikimedia – był projektem, w którym uczestniczyło ponad 1500 wolontariuszy z całego świata. Celowo został zaprojektowany tak, aby był stosunkowo krótki i łatwy do zrozumienia dla użytkowników, a jego zawartość zawierała 1600 wyrazów.

Ogólnie rzecz biorąc, nowy kodeks postępowania jest podzielony na dwie kategorie: pozytywne zachowanie, którego oczekuje się od użytkowników, redaktorów i pracowników Wikimedia oraz niedopuszczalne zachowanie, którego firma stara się pozbyć.

Na czym skupia się nowy kodeks?

Oczekiwane zachowanie obejmuje wzajemny szacunek dla innych, angażowanie się w konstruktywną edycję i szanowanie rzeczy, takich jak zaimki osobiste w rozmowie z innymi współpracownikami. Kodeks postępowania zachęca również użytkowników do wzajemnego wspierania się w projektach i pomaganiu dla nowych redaktorów.

Z drugiej strony kodeks postępowania wyraźnie zakazuje nawoływania do szkody – czyli zniewag, molestowania seksualnego, języku z groźbami, doxxingu czy argumentów w złej wierze – wraz z „wszelkim zachowaniem mającym na celu przede wszystkim zastraszenie, oburzenie lub zdenerwowanie osoby. ” Nadużywanie władzy jest podobnie zabronione, podobnie jak wandalizm treści, mowa nienawiści i „celowe wprowadzanie stronniczych, fałszywych, niedokładnych lub nieodpowiednich treści” do Wikipedii.

Nowy uniwersalny kodeks postępowania to tylko pierwsza część wysiłków firmy zmierzających do zdefiniowania w Wikipedii zachowań zachęcanych i niedopuszczalnych. Zdefiniowanie złego postępowania to dobry początek, ale obecnie Wikimedia nie podała jeszcze żadnych uniwersalnych zasad określających, co się dzieje, gdy źli aktorzy nękają innych użytkowników lub rozpowszechniają dezinformację.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *